Folosoficafé – 8/5

8/5 – Den Andre. Vem är den Andre?
Hur närvarande är mötet med den Andre i våra liv? Zygmunt Bauman menar att vi lider av en facebook-bubbla där vi klickar bort allt främmande och som går emot oss själva utan att ens behöva konfronteras med det. Behöver vi mer motstånd och konfrontation? Var går gränsen och vad avgör? Vi inspireras av Emmanuel Levinas filosofi och utforskar med ett kritiskt öga innan vi sätter det i relation till våra egna erfarenheter och reflekterar i dialog.

Folosoficafét genomförs i samarbete med Telefonplans bibliotek.

Tid: 17.00-19.00
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3.
Öppet för alla oavsett erfarenhet av filosofi!