Mobilt medborgarkontor på Midsommargården varje onsdag

Li och Elias, samhällsvägledare på Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning är på plats hos oss varje onsdag i samband med öppet hus.

Li och Elias jobbar med samhällsvägledning för nyanlända genom att stödja och informera om det svenska samhället, med målet att du som är nyanländ ska bli självständig så snart som möjligt.

Målgruppen är alla mellan 18-64 år som har uppehållstillstånd. På plats kan en få stöd i att söka bostad och jobb, hitta rätt blankett, få information om kommunal service och få hänvisning till rätt myndighet.

Li och Elias är på plats hos oss på Midsommargården varje onsdag klockan 16.30-18.30. Har du frågor nås de på på telefon 08-508 234 36/08-508 234 37 eller mail funktion.etablering.hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Varmt välkomna!