Rosa Stationen Telefonplan pausar tills vidare

RosaStationenvecka12ljus

💕 Rosa Stationen Telefonplan 💕

RST är ett samarbetsprojekt tillsammans med Refugees Welcome Stockholm. De har i nuläget valt att stänga ner all sin verksamhet, en vecka i taget, vilket innebär att vår gemensamma verksamhet pausar.

• Tisdag 17/3 är alltså Rosa Stationen Telefonplan – Språkmöten och juridisk rådgivning inställd. Det är dock möjligt att få juridisk rådgivning via telefon och mail, skicka mail till legal@rwstockholm.se för mer information.

• Onsdag 18/3 håller Rosa Programmering en online-lektion istället för en klassrumslektion på Midsommargården. Läs mer information i programmerarnas FB-grupp: Programmering på Rosa Stationen Telefonplan

• Kultursöndag – Rosa Stationen Telefonplan 22/3 är inställd, men eventuellt kommer Föreningen Midsommargården erbjuda annan anpassad verksamhet istället. Vi återkommer med information kring detta.

💞

Läs mer om RWS beslut och praktiskt information på deras hemsida.