StudioUng ONLINE

► Under våren 2020 påverkade coronapandemin oss alla. På StudioUng höll vi den fysiska verksamheten stängd, men våra grymma pedagoger höll i inspirerande kreativa online-studios i musik, dans och konst. ⁣ • In och kika på framförallt StudioUng:s instagram och  FB-sidan för StudioUng för mer info om vad som har hänt hittills! Allt samlas också i efterhand här på vår hemsida, under rubriken Midsommargårdens digitala kulturhus⁣. 💻📲💫⁣

studioungpedagogerna