Studio musikproduktion med Hanna: lektion i Soundtrap

 

Musikproduktion i Soundtrap

Första online-lektionen med vår musikproducentlärare Hanna är ute! Kolla in på våra highlights på StudioUng:s instagram: Soundtrap – för att lära dig grunderna i en gratis musikproduktionsapp 🎧där du kan producera direkt i mobilen, på en laptop eller padda var du än är. ⁣

The first online lesson with our music production teacher Hanna is out! Check our highlights at StudioUng’s instagram: Soundtrap – to learn the basics in a free music production app 🎧 that allows you to produce music on your mobile phone, on a laptop or a tablet, wherever you are.⁣

DOWNLOAD Soundtrap.