Visioner och värdegrund


I tider som dessa pratar många om behov och möjlighet att se inåt och reflektera över sig själva. I vårt fall gäller det vår verksamhet på Midsommargården, och det är alltid lika peppande och stärkande att läsa vilka visioner och vilken värdegrund som vi ska jobba utifrån och låta genomsyra verksamheten!

❦ Vision ❦
Midsommargården – ett angeläget kulturhus för dig. Genom kultur gör vi verklig förändring.

❦ Värdegrund ❦

Vi arbetar för:
♡ människors lika värde och kraften i olikhet
mångfald, jämställdhet, solidaritet och antirasism
♡ en normkritisk verksamhet
♡ att alla ska känna sig trygga och välkomna
♡ att vara i framkant i samhällsutvecklingen. Vi är nyfikna och öppna för nya idéer
♡ att alla människor ska ha möjlighet att ta del av- och mötas genom kulturupplevelser
♡ en demokratisk beslutandeprocess och att alla har rätt till en röst