Te och samtal hösten 2020

För vem: Kvinnor och icke-binära över 18 år, för dig som är ny i Sverige eller etablerad i Sverige
Tid: 12.30-14.00  (förutom 27 september och 11 oktober då tiden är 12.00-14.00 på grund av besök från RFSU)
Datum: söndagar 30/8, 13/0, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, sammanlagt 8 ggr.
Ledare: Linn Holm, Anna El Yafi, med gäster

Anmälningsformulär: https://forms.gle/jnyKr4BoiA42hgYm7

Kontakt: linn@midsommargarden.se eller 0723 242141


Du kan börja samtalsgruppen de första tre gångerna, därefter tar vi inte emot nya deltagare

◆ Vad gör vi i samtalsgruppen?

Vi träffas i en samtalsgrupp, dricker te och beslutar gemensamt vad samtalet ska handla om. Ledarna samlar ihop gruppen och startar samtalet, som därefter drivs av alla deltagare.

Vi kan exempelvis diskutera vardagliga frågor, frågor om identitet och framtidsdrömmar. Praktiska frågor som vi som deltagarna vill veta mer om och med möjlighet att bjuda in gäster som kan belysa frågor ytterligare. Samtalen är ett utbyte av erfarenheter, där var och ens upplevelse och tankar är lika nödvändiga och viktiga. Tillsammans blir perspektivet större och vi får syn på nya sätt att tänka och resonera.

Vi vill skapa en gemenskap, där vi kan hitta nya vänner, samtala fritt, där vi blir lyssnade på och lyssnar på andra. Vi vill också ge fler människor chansen att få höras och som en positiv bonus övar vi på språket och lär oss nya ord och blir modigare i användandet av språket.

Samtalen sker på svenska, men självklart kan deltagare översätta till varandra.

Allas erfarenheter, åsikter och tankar är lika viktiga i samtalet. Vi lyssnar på varandra och blir lyssnade på
Vi lär oss av varandra, men också svenska språket
Vi berättar inte för någon annan, utanför gruppen, vad var och en har sagt eller vilka som är med, utan tillstånd att göra det
Vi bjuder in gäster när vi vill veta mer om något ämne eller fråga

Vi bestämmer samtalsämne tillsammans, exempelvis
◆ Familjeliv
◆ Ny i Sverige
◆ Hemlängtan
◆ Mat
◆ Politik
◆ Barnomsorg
◆ Arbete
◆ Fritid
◆ Drömmar osv.