Cykelkurs för dig som redan kan ◦ Learn about bike safety

⦿ Gratis cykelkurs för asylsökande ⦿

Är du asylsökande och vill lära dig mer om din cykel, att cykla säkert i trafiken och vilka trafikregler som gäller? Kursen äger rum för en liten grupp under fem dagar. Samling: Utanför genomgångsbostäderna på Personnevägen 93. Vi har cyklar och cykelhjälmar som du kan låna!

Kursen kommer att gå följande datum:

◦ 24-28 maj, klockan 17.00-19.00

Anmäl dig till kursen genom att höra av dig till Nabil på Midsommargården:
lots@midsommargarden.se eller 0763 12 93 99.

Har du frågor om kursinnehåll, vill veta mer om våra tidiga insatser för asylsäkande eller vara med under cykelkurserna som volontär, kontakta Anna på Midsommargården:
anna@midsommargarden.se eller 0735 00 44 62.

Med stöd av Länstyrelsen i Stockholm.

_______________________________________________________________

⦿ Learn about bike safety ⦿

Are you an asylum seeker and want to learn more about your bike, how to ride safely in traffic and what traffic rules apply? We offer a course for a small group of people during five days. The course will be located at Personnevägen 93 in Hägerstensåsen. We have bikes and helmets that you can borrow and the course is free of charge!

Dates for the course:

◦ 24-28 may, 17.00-19.00

Sign up to the course by contacting Nabil at Midsommargården:
lots@midsommargarden.se or 0763 12 93 99.

If you have any other questions or are you interested to join as a volunteer, please contact Anna at Midsommargården:
anna@midsommargarden.se or 0735 00 44 62.

With support from Länstyrelsen i Stockholm.