⦿Gratis cykelskola för asylsökande – 2021⦿

Är du asylsökande och vill lära dig att cykla?                                             
Kursen är för nybörjare. Du får lära dig:

◦ Att cykla

◦ Cykelsäkerhet

◦ Cykelns olika delar

Vi har cyklar och cykelhjälmar som du kan låna!

NÄR:
4, 5, 6, 7 oktober, klockan 18.00–19.30
18, 19, 20, 21 oktober, klockan 18.00–19.30

VAR:
Midsommargården, Telefonplan 3. Tunnelbana Telefonplan

ANMÄL DIG HÄR

Information/frågor: 
anna@midsommargarden.se
eller 073 -500 44 62

Hör av dig till Anna med frågor om kursinnehåll, om du vill veta mer om våra tidiga insatser för asylsäkande eller vara med under cykelkurserna som volontär!

► Med stöd av Länstyrelsen i Stockholm.

_______________________________________________________________

⦿ Learn to bike ⦿

Are you asylum seeker and want to learn how to ride a bike?
The course is for beginners. You will learn:

◦ How to bike

◦ Biking safety

◦ The bikes parts and how they work

There are bikes and helmets for you to borrow!  

WHEN:
4, 5, 6, 7 Oktober, 6 pm – 7.30 pm
18, 19, 20, 21 Oktober, 6 pm – 7.30 pm 

WHERE:
Midsommargården, Telefonplan 3. Subway: Telefonplan

SIGN UP HERE

Information/Questions: 
anna@midsommargarden.se
or 073-500 44 62

Please contact Anna if you have questions regarding the course, if you want to know more about our efforts for asylum seekers, or if you are interested to join as a volunteer!

► With support from Länstyrelsen i Stockholm.

DIGITALT MATERIAL FÖR UTSKRIFT