– Vi fyller på med kunskap, inspiration och nya nätverk

Maktposition i olika roller – Vem är jag i relation till de jag möter? Först ut är enheten Social mobilisering hos Stockholms Stadsmission som bjuder in till samtal om makt utifrån att möta och bemöta personer som lever i social utsatthet. Syftet med kvällen är att förstå och diskutera vilka roller vi intar i relation till andra personer och hur det påverkar vår egen maktposition. Vi kommer gå in i begrepp som möjliggörare och hjälpare och tillsammans diskutera i vilken situation vi använder oss av vilken roll. Du kommer få möjlighet att dela dina tankar och erfarenheter med andra i liknande situation, så att vi kan lära oss av- och stärka varandra.

Föreläsningen hålls av Isabell Hedling och Fatema Vanat som arbetar som utvecklingsledare på enheten Social mobilisering inom Stockholm Stadsmission.

Kvällens upplägg:

  • 17.30 – 18.00 Mingel och fika
  • 18.00 – 18.15 Presentation Stockholm Stadsmissions enhet Social mobilisering
  • 18.15 – 19.00 Föreläsningsdel; Om makt, normer och privilegier
  • 19.00 – 19.15 Mingel och påfyllning av fika
  • 19.15 – 20.15 Föreläsningsdel: om roller, att möta och bemöta
  • 20.15 – 20.30 Frågor och avslut

Välkommen önskar Föreningen Midsommargården, Refugees Welcome Stockholm och Stockholm Stadsmission.

Kvällen är den första i föreläsningsserien Fyll på som kommer fortsätta under 2022. Fyll på är ett samarbete mellan Föreningen Midsommargården och Refugees Welcome Stockholm.


NÄR
2 December
17.30 – 20.30

VAR
Midsommargården,
Telefonplan 3
Tunnelbana: Telefonplan

HUR
Kvällen är kostnadsfri, men vi behöver din anmälan för att veta hur mycket fika vi ska förbereda. Skicka din anmälan till:
ebba@midsommargarden.se senast den 30 november.

FACEBOOKEVENEMANG