Hej kära besökare! Just nu råder speciella tider och omständigheter på grund av rådande smittspridning av coronaviruset/covid19.

Alla arrangemang på Midsommargården genomförs i enlighet med rådande föreskrifter från Folkhälsomyndigheten och med omsorg om alla våra besökare, aktörer, arrangörer och personal. På den här sidan berättar vi både generellt och specifikt om våra olika arrangemang och vad vi gör för att ditt besök hos oss ska kännas och vara tryggt.

Sjukdom

Personal, volontärer och besökare och deltagare uppmanas, både inför aktiviteter och genom informationslappar på Midsommargårdens entrédörrar, att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Den som uppvisar sjukdomssymptom på plats uppmanas att omedelbart lämna lokalerna.

Begränsat antal personer på aktiviteter och i lokaler/rum

Inför varje specifikt arrangemang gör vi noga bedömning om hur många personer som kan delta utifrån typ av aktivitet och lokal. Många arrangemang kräver föranmälan/förköp. I de fall då detta saknas är vi noga med att endast släppa in på förhand bestämt maxantal, även om det innebär att vi måste neka någon vid dörren.

Inomhus har vi tydliga skyltar vid varje rum som visar hur många som kan vistas där inne samtidigt. Vid ”större” evenemang som Rosa Stationen Telefonplans Kultursöndag eller Efterhäng, där upp till 50 personer vistas i lokalerna, har personal och volontärer övergripande ansvar för att en person alltid står i entrén och har koll på hur många som går in och ut.

Social distansering

Med hjälp av avståndsmarkeringar inomhus, färre antal stolar än vanligt i foajén och tydliga skriftliga och muntliga uppmaningar om att hålla avstånd i huset påminns vi som vistas i lokalerna om att hålla distans till varandra även inomhus.

Personal, volontärer, besökare och deltagare uppmanas att undvika fysisk kontakt, och hälsa på olika kreativa sätt istället för kramar och handskakningar.

Vid eventuell köbildning till entré uppmanas besökare att sprida ut sig och vänta utomhus för att minska trängsel.

Städning, hygien och handtvätt

Vi städar lokalerna oftare än vanligt och framförallt har vi större fokus på att torka av ytor som många rör vid såsom ledstänger, dörrhandtag, toalettringar, kranar, handfat och koddosor.

Alla som vistas i lokalerna uppmanas att hålla en god handhygien. Tydlig information och påminnelse om detta finns på alla Midsommargårdens toaletter. Alla uppmanas att tvätta händerna noggrant och att använda handsprit som finns tillgängligt på många platser i huset.

Fika

Vid de aktiviteter som involverar fika begränsar vi självservering och har personal och volontärer som lägger upp och serverar fikat. Vi har tydliga rutiner för dem som visas i köket. 

Uthyrningar

Vi hyr inte ut Midsommargårdens lokaler för sällskap större än 50 personer. Vid fester får det alltså inte vara fler än totalt 50 personer i huset samtidigt. Beroende på aktivitet och vilket rum en önskar hyra är maxantalet ofta lägre än 50 personer. Föreningen Midsommargårdens bokningsansvarig meddelar maxantal vid tillfället för kontraktsskrivning. 

Midsommargårdens hyresgäster ansvarar för att allmänna rekommendationer och föreskrifter följs vid tillfället för uthyrningen. 

Språkkunskaper

Information kring social distansering, hygien/handtvätt och sjukdom/sjukdomssymptom finns på olika språk.

Riskgrupper

Aktiviteter som riktar sig direkt till äldre ställs in eller hålls utomhus. Personer som tillhör en riskgrupp uppmanas att inte besöka Midsommargårdens lokaler.

Kollektivtrafik

Personal, volontärer och besökare/deltagare uppmanas att i möjligaste mån gå, cykla eller åka bil till Midsommargården, alternativt undvika att ta sig till arrangemang och arbete i rusningstrafik.

Specifika arrangemang på Midsommargården

Generellt gäller samma åtgärder och förhållningssätt som nämnt ovan, men vissa specifika åtgärder gäller får olika arrangemang och aktiviteter.

Öppet hus

Öppet hus på onsdagar mellan 17.00-18.30 är en chans för besökare att se Midsommargårdens lokaler och skriva kontrakt för uthyrning av dessa. Vid öppet hus finns Midsommargårdens personal tillgänglig på kontoret, och tar emot en besökare i taget. Besökare som väntar på sin tur uppmanas sprida ut sig i foajén.

Kurser

Midsommargårdens Alla-kan-sjunga kör har färre antal deltagare än vanligt och övningarna hålls utomhus så länge vädret tillåter. När vi väl är inne i vår stora sal har vi goda möjligheter att sprida ut oss och hålla distans till varandra. 

Midsommargårdens externa kursarrangörer ansvarar för att tryggt genomföra sina kurser och förmedla information till deltagarna kring respektive kurs egna anpassningar och förhållningssätt. Här kommer också några åtgärder och allmänna råd kring hur vi alla kan hjälpas åt.

Många av kurserna som tar plats i huset innehåller mycket rörelse och motion, och en enkel men viktig påminnelse kan vara att stora som små deltagare uppmanas att ha en egen vattenflaska och inte dela med andra. 

Denna termin har vi inte några omklädningsrum öppna, alla uppmanas att komma ombytta. 

För att hålla nere antalet personer i lokalerna kan max en vuxen per barn lämna vid barnaktiviteter. Anhöriga som väntar på deltagande barn, sprid ut er i lokalerna, eller gå en promenad medan ni väntar.

StudioUng

StudioUng är Midsommargårdens ungdomsverksamhet, och tar plats i olika lokaler i källaren på Midsommargården.

Vi torkar av utsatta ytor i källaren och vädrar ut lokalerna en stund innan och efter StudioUng. Generellt gäller att vi i höst undviker gemensamma samlingar i större grupper. När en StudioUng-eftermiddag tar plats finns en personal eller volontär i trapphuset i källaren och hjälper till att lotsa in deltagarna till särskilda kurser i de olika rummen och uppmanar därefter deltagarna att hålla sig till det rum där kursen hålls för att minska rörelse och trängsel mellan rummen under eftermiddagen. Alla deltagare uppmanas att tvätta och “sprita” händerna direkt när de kommer. 

När deltagarna anmäler sig är det en och samma person som skriver in dem, med penna eller padda, detta för att minska beröring vid samma föremål.

En kan föranmäla sig via webbformulär eller anmäla sin närvaro på plats, och en personal eller volontär har ansvar för att hålla koll att antal personer i lokalerna inte överstiger maxantal under eftermiddagens gång. Om det kommer fler deltagare än det får plats, ber vi dessa att ta en promenad eller vänta utomhus ett tag.

Maxantal personer på kurserna beror på vilken lokal kurserna tar plats i. Musikproduktion i musikstudion har ett mindre antal deltagare än konstkursen, eftersom rummen är olika stora. Street art-kursen hålls i första hand utomhus, och kan därför ta emot ett större deltagarantal.

Rosa Stationen Telefonplan

Rosa Stationen Telefonplans deltagare anmäler sig i entrén när de kommer, ej föranmälda. Det innebär att det alltid är en person som står i entrén och håller koll på hur många som går in och ut. Om det kommer fler personer än maxantal behöver vi neka dessa, alternativ be dem ta en promenad och komma tillbaks om en stund.

När deltagarna anmäler sig i entrén är det en och samma person som skriver in deltagarna, med penna eller padda, detta för att minska beröring vid samma föremål. Vi har inte några aktiviteter där volontärer/deltagare delar material med varandra (tex pennor och saxar). 

Alla deltagare uppmanas att “sprita” händerna direkt när de kommer. 

Volontärer på plats hjälper till att hänvisa deltagare till rätt rum/lokal så att trängsel ej uppstår.

Under Rosa Stationen Telefonplans fika är det inte något mingel utan endast sittande språkcafé. Fika serveras från en lucka i köket och endast de som ansvarar för fikat vistas i köket. 

Vi har tydligt markerade sittplatser (eller ståplatser vid aktivitet med rörelse) och det är alltid minst en volontär med ansvar för att deltagarna håller avstånd till varandra under varje aktivitet.

Efterhäng

  • Maxtantal 40 personer i publiken.
  • Max en vuxen per barn, då vi tänker oss Efterhäng i första hand som barnens evenemang.
  • Barn under 2 år är i vanliga fall välkomna, men då Efterhäng-programmet vänder sig till barn i förskoleåldern vill vi prioritera den åldersgruppen.
  • Biljetter finns endast som förköp, för att minska trängsel och uppehåll i foajén.
  • Vi kommer markera ut tydliga sittplatser i Stora salen så att publiken sprider ut sig.
  • Vi kommer inte ha någon försäljning av mat eller fika innan programmet börjar.
  • Vi uppmanar publiken att komma ca. 10 minuter innan föreställningen startar för att gå direkt in i Stora salen och inta sittplatser. Om trängsel uppstår i kö, sprid ut er i trappan eller vänta utomhus.