Besök Midsommargården i coronatider

Föreningen Midsommargården fortsätter följa händelseutvecklingen noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla arrangemang på Midsommargården genomförs med omsorg om alla våra besökare, aktörer, arrangörer och personal. På den här sidan berättar vi både generellt och specifikt vad vi gör för att ditt besök hos oss ska kännas och vara tryggt.

För att bedöma vilka bestämmelser Midsommargården olika verksamheter hamnar under i Covid-19-lagen behöver vi utgå från syftet med lokalhyrningen eller med verksamheten i den aktuella lokalen.

  • Från och med den 1 juni börjar nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att gälla. För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser är begränsningen 50 deltagare och för arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser är taket 100 personer. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är taket fortfarande åtta deltagare.
  • Om lokalen hyrs ut för en privat sammankomst (exempelvis fest, möhippa, umgänge efter begravning) får deltagarantalet vara högst 8 personer (20 personer om sammankomsten hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall).
  • Om lokalen hyrs ut för en gym- eller sportaktivitet exempelvis danskurs omfattas dessa av bestämmelserna som gäller för platser för fritids- eller kulturverksamhet. Maxantalet i lokaler ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
  • Övriga fritids- eller kulturverksamheter (än gym- och sportanläggningar och badhus) har ännu inte begränsats av regeringen i förordningen utan dessa ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter 2020:12 i sin verksamhet.

Sjukdom

Personal, volontärer, besökare och deltagare uppmanas att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Den som uppvisar sjukdomssymptom på plats uppmanas att omedelbart lämna lokalerna.

Specifika arrangemang på Midsommargården

Generellt gäller samma åtgärder och förhållningssätt som nämnts ovan, men vissa specifika åtgärder gäller för olika arrangemang och aktiviteter.

Hyr lokal

Föreningen Midsommargårdens bokningsansvarig meddelar maxantal vid tillfället för kontraktsskrivning. Midsommargården har inte utskänkningstillstånd utan alkohol får endast förtäras i slutet sällskap. Du som hyresgäst ansvarar för att allmänna rekommendationer och föreskrifter följs vid tillfället för uthyrningen.

Kursverksamhet

Vårdnadshavare/medföljare måste hämta och lämna utanför våra lokaler. Barn behöver kunna klara sig själva, ska du hämta eller lämna ber vi dig vänta utanför våra lokaler.

Öppet hus

Öppet hus på onsdagar mellan 17.00-18.30 är en chans för besökare att se Midsommargårdens lokaler och skriva kontrakt för uthyrning av dessa. Vid öppet hus finns Midsommargårdens personal tillgänglig på kontoret, och tar emot en besökare i taget. Besökare som väntar på sin tur uppmanas sprida ut sig i foajén.

StudioUng

StudioUng är Midsommargårdens ungdomsverksamhet, och tar plats i olika lokaler framförallt i källaren på Midsommargården.

Vi torkar av utsatta ytor i källaren och vädrar ut lokalerna en stund innan och efter StudioUng. När en StudioUng-eftermiddag tar plats finns en personal eller volontär i entrén och hjälper till att lotsa in deltagarna till särskilda kurser i de olika rummen och uppmanar därefter deltagarna att hålla sig till det rum där kursen hålls för att minska rörelse och trängsel mellan rummen under eftermiddagen. Alla deltagare uppmanas att tvätta och “sprita” händerna direkt när de kommer.

När deltagarna anmäler sig är det en och samma person som skriver in dem, med penna eller padda, detta för att minska beröring vid samma föremål.

Anmälan till kurserna sker i förväg och en personal eller volontär har ansvar för att hålla koll på att antal personer i lokalerna inte överstiger maxantal under eftermiddagens gång.

Maxantal personer på kurserna beror på vilken lokal kurserna tar plats i, men det vistas aldrig fler än 8 personer i respektive kursrum. Musikproduktion i musikstudion har ett mindre antal deltagare än konstkursen, eftersom rummen är olika stora.