Besök Midsommargården i coronatider

Föreningen Midsommargården fortsätter följa händelseutvecklingen noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla arrangemang på Midsommargården genomförs med omsorg om alla våra besökare, aktörer, arrangörer, volontärer och personal. På den här sidan berättar vi både generellt och specifikt vad vi gör för att ditt besök hos oss ska kännas och vara tryggt.

För att bedöma vilka bestämmelser Midsommargårdens olika verksamheter hamnar under i Covid-19-lagen behöver vi utgå från syftet med lokalhyrningen eller med verksamheten i den aktuella lokalen.

  • Sedan den 15 juli gäller nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser är begränsningen 300 deltagare och för arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser är taket 600 personer. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är taket 50 deltagare. Vid arrangemang inomhus med anvisade sittplatser ska sällskap kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.
  • Om lokalen hyrs för en privat sammankomst (exempelvis fest, möhippa, umgänge efter begravning) får deltagarantalet vara högst 50 personer.
  • Om lokalen hyrs ut för en gym- eller sportaktivitet, exempelvis danskurser omfattas dessa av bestämmelserna som gäller för platser för fritids- eller kulturverksamhet. I nuläget finns här ingen begränsning.

Gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen

Besökare, aktörer, arrangörer, volontärer och personal har alla ett ansvar att förhindra smittspridning och följa  de nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19.  På Midsommargården fortsätter vi hålla avstånd till varandra, vi undviker trängsel, vi tvättar händerna ofta och alla uppmanas att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Den som uppvisar sjukdomssymptom på plats uppmanas att omedelbart lämna lokalerna.

Specifika arrangemang på Midsommargården

Generellt gäller samma åtgärder och förhållningssätt som nämnts ovan, men vissa specifika åtgärder gäller för olika arrangemang och aktiviteter.

Hyr lokal

Föreningen Midsommargårdens bokningsansvarig meddelar maxantal vid tillfället för kontraktsskrivning. Du som hyresgäst ansvarar för att allmänna rekommendationer och föreskrifter följs vid tillfället för uthyrningen.

Kursverksamhet

Vårdnadshavare/medföljare hämtar och lämnar utanför våra lokaler.Vi har inga omklädningsrum öppna och varken vårdnadshavare/medföljare eller syskon får vänta i lokalerna när barnen har sin kurs/aktivitet.  

Du som arrangerar en kurs/aktivitet ansvarar för att allmänna rekommendationer och föreskrifter följs vid tillfället för kursen/aktiviteten.

Öppet hus

Öppet hus på onsdagar mellan 17.00-18.30 är en chans för besökare att se Öppet hus på onsdagar mellan 17.00-18.30 är en chans för besökare att se Midsommargårdens lokaler och skriva kontrakt för uthyrning av dessa. Vid öppet hus finns Midsommargårdens personal tillgänglig på kontoret, och tar emot en besökare i taget. Besökare som väntar på sin tur uppmanas sprida ut sig i foajén.

StudioUng

StudioUng är Midsommargårdens ungdomsverksamhet, och tar plats i olika lokaler framförallt i källaren på Midsommargården.

Vi torkar av utsatta ytor i källaren och vädrar ut lokalerna en stund innan och efter Vi torkar av utsatta ytor i källaren och vädrar ut lokalerna en stund innan och efter StudioUng. När en StudioUng-eftermiddag tar plats finns en personal eller volontär i entrén och hjälper till att lotsa in deltagarna till särskilda kurser i de olika rummen och uppmanar därefter deltagarna att hålla sig till det rum där kursen hålls för att minska rörelse och trängsel mellan rummen under eftermiddagen. Alla deltagare uppmanas att tvätta och “sprita” händerna direkt när de kommer.

När deltagarna anmäler sig är det en och samma person som skriver in dem, med penna eller padda, detta för att minska beröring vid samma föremål.

Anmälan till kurserna sker i förväg och en personal eller volontär har ansvar för att hålla koll på att antal personer i lokalerna inte överstiger maxantal under eftermiddagens gång.

Maxantal personer på kurserna beror på vilken lokal kurserna tar plats i. Musikproduktion i musikstudion har ett mindre antal deltagare än till exempel konstkursen, eftersom rummen är olika stora.