BESÖK MIDSOMMAGÅRDEN I CORONATIDER

Föreningen Midsommargården fortsätter följa händelseutvecklingen noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alla arrangemang på Midsommargården genomförs med omsorg om våra besökare, aktörer, arrangörer, volontärer och personal.

Vi har alla ett ansvar att skydda oss själva och andra mot spridning av covid-19. På Midsommargården håller vi avstånd till varandra och undviker trängsel. Det är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. Den som uppvisar sjukdomssymptom på plats på Midsommargården uppmanas att omedelbart lämna lokalerna.

Vid uthyrning av Midsommargårdens lokaler är det Föreningen Midsommargårdens personal som avgör hur många som får vara i respektive rum. Antal personer beror på rummets storlek samt typ av aktivitet. Vid hyrestillfället är det den som hyr lokalen/lokalerna som ansvarar för att följa gällande regler och rekommendationer. 

Från och med den 12 januari 2022 gäller bland annat nedanstående: 

  • Vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Hemställan har lämnats in till regeringen om bland annat nedanstående förändring:

  • Vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster begränsas antalet deltagare till 20. Det får endast vara så många deltagare som är säkert ur smittskyddssynpunkt, men maxantalet är 20 personer.