Föreningen Midsommargården

Det är Föreningen Midsommargården som ansvarar för verksamheten på Midsommargården. Föreningen är ideell och religiöst och politiskt obunden och drivs utan vinstintresse.

Vision

Midsommargården – ett angeläget kulturhus för dig. Genom kultur gör vi verklig förändring.

Värdegrund

Vi arbetar för:

❤ människors lika värde och kraften i olikhet
❤ mångfald, jämställdhet, solidaritet och antirasism
❤ en normkritisk verksamhet
❤ att alla ska känna sig trygga och välkomna
❤ att vara i framkant i samhällsutvecklingen. Vi är nyfikna och öppna för nya idéer
❤ att alla människor ska ha möjlighet att ta del av- och mötas genom kulturupplevelser
❤ en demokratisk beslutandeprocess och att alla har rätt till en röst

Här kan du läsa mer om våra stadgar och värdegrund. 

SignLogo