Styrelsen

Föreningen Midsommargårdens styrelse

Lars
Lars Lundgren – ordförande
Varför engagerar du dig i Föreningen Midsommargården?
– Under de år jag bodde i Midsommarkransen och i Gröndal upptäckte jag att Midsommargården fungerar som ett kulturellt nav i området. Det vill jag vara med om att utveckla.


KlaraRebecka

Rebecka Malmqvist och Klara Borg – ordinarie ledamöter
Klara och Rebecka driver Kung Saga Gymnasium som Föreningen Midsommargåden delar lokaler med.
Vad tycker ni är det bästa med Midsommargården?
Rebecka:  Att det sprudlar av kreativitet, olikhet, diskussion, kontakt, närhet, utmananingar och möten.
Klara: Att det är en plats att säkerställa möten mellan människor med olika förutsättningar. I mötet skapas kontaktytorna som vi behöver för att alla människor ska kunna bli en integrerad del av samhället.


Christel

Christel Schultz – ordinarie ledamot
Varför engagerar du dig i Föreningen Midsommargården?
– Jag engagerar mig i Midsommargården för att bidra till att hemgårdsidén vidareutvecklas även i Stockholms utkanter. Jag tror på gränsöverskridande möten av individer i alla åldrar och med olika perspektiv som möts och är kreativa tillsammans.


helena

Helena Arfalk – ordinarie ledamot
Varför engagerar du dig i Föreningen Midsommargården?
–  
Vikten av att hitta fysiska mötesplatser med högt tak, möjligheten att göra i princip vad som helst som vem som helst får delta i och historien bakom gården, lokalförankringen och hemgårdarnas framväxt och betydelse gör att jag vill engagera mig.


Torvald

Torvald Olsson-Sundelin – ordinarie ledamot
Varför engagerar du dig i Föreningen Midsommargården?
– Jag valde att engagera mig i Midsommargården när jag fick höra att det fanns risk att den skulle läggas ner. Jag kände väl till den eftersom jag tidigare jobbat i området och med kulturstöd till hemgårdar och samlingslokaler. Gillar tanken på hemgården som en mötesplats för kultur, föreningar, fest och människor i alla åldrar.


Dokument 2017:

Bokslut 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Dagordning årsmöte Föreningen Midsommargården 2018


Dokument 2015-2016:

Dagordning årsmöte Föreningen Midsommargården 19 april 2017
Verksamhetsberättelse 2015-2016
Balansrapport 2015-2016
Resultatrapport 2015-2016