Hemgård Stockholm

Hemgård Stockholm är ett nätverk för de sex hemgårdarna i Stockholm.
Här skapas möten mellan människor i alla åldrar, av olika nationalitet och med olika livserfarenhet och bakgrund. Hemgårdarna erbjuder kultur, gemenskap, kurser och kreativa aktiviteter. En hemgård är en plats där människor får chans att växa som individer och känna gemenskap. Förutom Midsommargården finns följande hemgårdar i Stockholm. 

hs-dekal-dekalcirkel-vit10

Birkagården

Karlbergsvägen 86B,
113 35 Stockholm

Mer info: birkagarden.se


Mäster Olofsgården

Svartmangatan 6,
111 29 Stockholm

Mer info: masterolofsgarden.se


Skeppsholmsgården

Östra brobänken,
111 49  Stockholm

Mer info: skeppsholmsgarden.se


Timmermansgården

Timmermansgatan 46-48,
118 55 Stockholm

Mer info: timmermansgarden.se


Södergården

Götgatan 37,
116 21 Stockholm

Mer info: sodergarden.org