Danssalen, källaren

Danssalen, källaren

Danssalen, källaren

Max antal personer: 15
Ungefärlig lokalyta: ca 8 x 4,20 m

Utrustning i lokal:
PA-anläggning
Spegelvägg