Kung Saga Gymnasium

Kung Saga Gymnasium är en estetisk gymnasiesärskola som bedriver sin verksamhet i Midsommargårdens lokaler under dagtid. Föreningen Midsommargården har ett nära samarbete med Kung Saga Gymnasium och med Kung Saga Förening.

Läs mer om Kung Saga Gymnasium här.