Nytida Kung Saga

Nytida Kung Saga är en estetisk gymnasiesärskola som bedriver sin verksamhet i Midsommargårdens lokaler under dagtid. Föreningen Midsommargården har ett nära samarbete med Nytida Kung Saga.

Läs mer om Kung Saga Gymnasium här.