Frimärkssamling med Midsommargårdens frimärksungdom