Rumba med Diasmany Dans

Våren 2018:
Mer info: facebook.com/diasmanydans
Anmälan: diasmanin@gmail.com

OBS! Entré på baksidan av Midsommargården, mittemot Restaurang Landet. I hörnet Lm Ericssons väg/Valborgsmässovägen.

diasmany

Annonser