Stiftelsen Midsommargården drev hemgården Midsommargården från starten 1946 fram till 2013 då föreningen Midsommargården tog över hemgårdsverksamheten. Stiftelsen och hemgården grundades på intiativ av LM Ericsson AB med syfte att skapa en meningsfull fritid för företagets anställda. Stiftelsen befinner sig nu i en process av ombildning från att ha drivit egen verksamhet till att bli en utdelande stiftelse.

lenachristina.thalin@gmail.com

Lena Thalin, 0703 – 26 69 29