Sök bidrag från stiftelsen Midsommargården

Välkommen att söka bidrag från stiftelsen Midsommargården

Stiftelsen Midsommargården avser att tills vidare dela ut bidrag till projekt som uppfyller kraven i stadgarnas ändamålsparagraf 1 första stycket;

”Stiftelsen Midsommargården har till ändamål att inom Midsommarkransen och angränsande stadsdelar verka för gemenskap och förståelse mellan människor, tillhörande olika åsiktsriktningar arbetsområden, livsintressen och åldrar, samt befordra den enskildes personliga utveckling. I sådant syfte skall stiftelsen främja vård och fostran av barn, bereda undervisning och utbildning samt i övrigt bedriva kulturell och social verksamhet”.

Stiftelsen inbjuder därför föreningar att inkomma med ansökan senast den 15 augusti 2018. Beslut om bidrag lämnas senast den 1 oktober 2018.

I ansökan ska anges projektets syfte och målgrupp samt föreningens stadgar. Vidare ska bifogas beräknad budget och tidsperiod för projektet.

För mer information kontakta gärna stiftelsens ordförande Lena Thalin

lenachristina.thalin@gmail.com eller mobil 0703-266929