Engagera dig

Vill du jobba ideellt hos oss?
Vi anordnar flera större evenemang varje år, några exempel är vår Barnbazar, Midsommarglögg och Kulturnatt. I samband med dessa event och vid flera andra tillfällen kan det finnas möjlighet att jobba ideellt hos oss. Hör av dig så pratar vi mer.

Är du intresserad av att engagera dig i Föreningen Midsommargårdens verksamhet? Här får du veta vad du kan förvänta dig av att vara volontär hos oss och hur du gör för att anmäla intresse.

Varför ska du engagera dig som volontär hos Föreningen Midsommargården?

  • Vi erbjuda ett sammanhang som vi hoppas att du upplever givande och ger dig ett mervärde i vardagen
  • Du vill engagera dig i ditt närområde, och/eller i en verksamheten som engagerar dig
  • Ditt engagemang bidrar till att tillgängliggöra kultur för fler människor 
  • Du bidrar till att främja demokratin
  • Din insats är värdefull både för deltagare och publik 
  • Du är med och skapar förutsättningar för möten mellan personer, med olika livshistorier och bakgrunder 
  • Din insats bidrar till att Föreningen Midsommargården, som är en ideell förening, kan erbjuda fler aktiviteter och program  

Föreningen Midsommargården genomför en mängd aktiviteter och arrangemang under ett år. Vissa är återkommande, andra sker bara en gång om året eller per termin. Utifrån dina önskemål och våra behov strävar vi efter att erbjuda dig som volontär aktiviteter som passar båda parter.

Här nedan kan du läsa mer om specifika aktiviteter. I intresseformuläret kan du nämna om du är intresserad av att vara volontär på en eller flera enskilda aktiviteter, men det går också bra att göra en allmän intresseanmälan! 

Volontärpolicy

Innan du skickar in din intresseanmälan är det viktigt att du läser igenom vår volontärpolicy, med viktig information:

Midsommargårdens Volontärpolicy

Intresseanmälan

Här fyller du i din intresseanmälan.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig/ 
Föreningen Midsommargården

Volontärsuppdraget innebär:

Du är en extra hjälp till simläraren genom att hjälpa till med de övningar som simläraren instruerar om.
Du kan hjälpa till med frågor som inte rör simkunskap, om exempelvis tider, lokalerna, eller annat deltagarna funderar på.
Du hänvisar till simläraren om det gäller simkunskapsfrågor.
Du hänvisar till Anna eller Linn på Föreningen Midsommargården om det gäller frågor om övriga aktiviteter eller verksamhet.
Du kan stötta de deltagare som är behov av extra hjälp.
Du tar hjälp av simläraren om du är osäker på att stötta enskilda deltagare.
Du ser och uppmuntrar deltagarnas framsteg.

I övrigt är det viktigt att du kommer på utsatt tid och meddelar Anna eller Linn om du fått akuta förhinder eller blivit sjuk.

StudioUng

Vad är StudioUng?

StudioUng startade hösten 2016 på Midsommargården vid Telefonplan. Verksamheten består av kreativa studior och vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 25 år. Bakom StudioUng står Föreningen Midsommargården. StudioUng är en kreativ mötesplats för unga Stockholmare. Genom en inkluderande och trygg miljö skapar vi förutsättningar för deltagarna att lära känna nya vänner, utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla samt hitta nya sätt att uttrycka sig på.

Läs mer om STUDIO UNG

Volontärsuppdraget innebär:

Du är en extra person i verksamheten och lyssnar till deltagarna och svarar utifrån Midsommargårdens värdegrund om direkta frågor ställs till dig.

Du hjälper Gabriella ”Gabbe” Hansson med:
Att se till att deltagarna deltar i de olika studiorna/kurserna.
Att deltagarna följer StudioUngs trivselregler.
Att deltagarna vidtar åtgärder för att förebyggande smittspridning.
Att antalet personer i de olika lokalerna inte överstiger maxantal tillåtna.

Övriga uppgifter efter överenskommelse:

Hjälpa till att köpa och iordningställa fikat.
Hjälpa till med medlemsregistrering.
Hjälpa till i studiorna/kurserna.

I övrigt är det viktigt att du kommer på utsatt tid och meddelar Gabbe om du fått akuta förhinder eller blivit sjuk.